Na zlepšenie našich služieb používame cookies . Ďalším prezeraním tohoto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Čo je nanotechnológia?

Nanotechnológia je veda alebo inžinierstvo, ktorá skúma veci na ich atomárnej úrovni, teda vo veľkosti nanometrov. Uplatnenie poznatkov zo skúmania môžeme nájsť v rôznych odvetviach ako je chémia, biológia, fyzika alebo vedy o materiáloch.

Fyzik Richard Feynman             Fyzik Richard Feynman

Ako to začalo?

Myšlienky o nanotechnológii začali niekedy v roku 1959 na stretnutí fyzikov v Technologickom inštitúte v Kalifornii. Fyzik Richard Feynman popísal v diskusií s názvom "Na dne je ešte veľa miesta" proces, v ktorom by boli vedci schopný manipulovať a ovládať jednotlivé atómy a molekuly. Pojem nanotechnológia sa však objavil až o desať rokov neskôr pri skúmaní ultraprecízneho obrábania. Éra modernej nanotechnológie sa začala v roku 1981 s príchodom tunelového mikroskopu, ktorý dokázal vidieť jednotlivé atómy.

Ako veľký je jeden nanometer?

Nanotechnológia a nanovedy pracujú s atómami a molekulami s veľkosťami 1 - 100 nanometrov. Jeden nanometer je jedna miliardtina metra. Pre lepšiu predstavivosť napríklad

  • 1 centimeter má 10 000 000 nanometrov.
  • Jeden list novín má hrúbku asi 100 000 nanometrov.

Čo prispelo k zrodu nanotechnológie?

Nanoveda a nano technológia zahŕňajú schopnosť vidieť a kontrolovať jednotlivé atómy a molekuly. Všetko na zemi je tvorené atómami. Jedlo ktoré jeme, oblečenie ktoré nosíme, budovy a domy v ktorých bývame ako aj naše vlastné telo.Ale niečo tak malé ako je atóm nie je možné vidieť voľným okom. V skutočnosti je ho nemožné vidieť ani mikroskopmi bežne používanými v školách. Mikroskopy, ktoré dokážu vidieť veci vo veľkosti nanočastíc boli vynájdené relatívne nedávno. Akonáhle mali vedci tie správne nástroje, ako napríklad skenovací tunelový mikroskop (STM) a mikroskop atomárnych síl (AFM), zrodil sa vek nanotechnológií.

Skenovací tunelový mikroskopSkenovací tunelový mikroskop

Farebne sklo

Hoci moderné nanovedy a nano technológie sú úplne nové, nanomateriály boli využívané už po stáročia. Zlaté a strieborné časti skiel vytvárali rôzne farby vo vitrážach stredovekých kostolov už pred stovkami rokov. Umelci vtedy netušili, že proces ktorý využívali pri tvorbe týchto krásnych umeleckých diel mal za následok zmeny v štruktúre materiálov s ktorými pracovali.

Dnešný vedci a inžinieri nachádzajú širokú škálu spôsobov, ako zámerne vytvárať materiály vo veľkosti nanometrov a využiť ich úžitkové vlastnosti ako napríklad vyššiu pevnosť, nižšiu hmotnosť, lepšiu kontrolu svetelného spektra, väčšia chemická reaktivita a podobne.

Zdroj : http://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition